20 lat doświadczeń

w branży pogrzebowej

obrazek

Poradnik

Śmierć w domu

W przypadku śmierci bliskiego w domu należy w pierwszej kolejności wezwać lekarza rodzinnego lub pogotowie dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

Więcej
 1. W przypadku śmierci bliskiego w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon.
 2. Następnie zawiadamiamy wybrany przez rodzinę lub najbliższy zakład pogrzebowy, aby ciało zostało zabrane do chłodni.
 3. Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje „kartę zgonu„, która wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej będzie podstawą do wystawienia „aktu zgonu” w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok.
  (w przypadku gdy zostanie wypisany „protokół zgonu” należy udać się do lekarza rodzinnego, który opiekował się osoba zmarłą celem wypisania karty zgonu.)
 4.  W tym momencie należy wybrać zakład pogrzebowy, który zorganizuje ceremonię pogrzebową.
  Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przewiezieniem ciała zmarłego do chłodni.
 5. Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
  • Kartę zgonu, wystawiona prze lekarza
  • Dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka
  • W przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą należy dostarczyć legitymację Emeryta/Rencisty lub jeden z trzech ostatnich odcinków emerytury/renty
  • W przypadku gdy osoba zmarła pracowała należy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
  • NIP osoby zmarłej

  W tym momencie, jeżeli wybralibyście Państwo naszą Firmę do zorganizowania pogrzebu, pozostałymi formalnościami zajmiemy się my.

 6. W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak:
  • data pogrzebu, kremacji,
  • wybór cmentarza i miejsca pochówku,
  • wybór trumny, urny,
  • określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego

Śmierć w wyniku przestępstwa lub wypadku

Jeżeli śmierć była wynikiem przestępstwa, wypadku lub z przyczyn nieznanych należy wezwać pogotowie dzwoniąc pod numer 999 lub 112 bądź informując o zdarzeniu policję 997

Więcej
 1. W przypadku gdy śmierć była wynikiem przestępstwa, wypadku lub z przyczyn nieznanych, należy wezwać pogotowie 999 lub 112 (z telefonów komórkowych) albo policję 997.
 2. Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz / prokurator po stwierdzeniu zgonu może zadecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej w celu wykonania sekcji zwłok. (Jeżeli nie zdecyduję się na tą drogę postępujemy zgodnie z pkt.2-7 „Śmierć w domu”)
 3. Jeżeli zapadła decyzja o przetransportowaniu osoby zmarłej do zakładu medycyny sądowej, czynność tą wykonuje firma, która posiada stosowną umowę z Prokuraturą. Informację na temat tego zakładu przekaże Państwu Prokurator lub Policja.
 4. Po tych czynnościach należy udać się do Prokuratury aby otrzymać pozwolenie na odebranie zwłok (potrzebne do Zakładu Medycyny Sądowej) oraz na zorganizowanie pochówku (niezbędne do otrzymania aktu zgonu w USC).
  Karta zgonu może zostać wypisana i wydana dopiero po sekcji zwłok.
 5. W tym momencie należy wybrać zakład pogrzebowy, który zorganizuje ceremonię pogrzebową.
  Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przewiezieniem ciała zmarłego do Zakładu Medycyny Sądowej.
 6. Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
  • Pozwolenia o których mowa w pkt.4
  • Kartę zgonu, wystawiona prze lekarza(jeżeli jest)
  • Dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka
  • W przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą należy dostarczyć legitymację Emeryta/Rencisty lub jeden z trzech ostatnich odcinków emerytury/renty
  • W przypadku gdy osoba zmarła pracowała należy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
  • NIP osoby zmarłej

  Od tej pory, jeżeli wybralibyście Państwo naszą Firmę do zorganizowania pogrzebu, pozostałymi formalnościami zajmiemy się my.

 7. W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak:
  • data pogrzebu, kremacji,
  • wybór cmentarza i miejsca pochówku,
  • wybór trumny, urny,
  • określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego

Śmierć w szpitalu

W sytuacji gdy nasz bliski umiera w szpitalu należy…

Więcej
 1. W przypadku śmierci bliskiego w szpitalu, hospicjum lub innym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, rodzina zostaje poinformowana o zdarzeniu przez lekarza dyżurującego bądź pielęgniarkę.
 2. Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje „kartę zgonu„, która wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej będzie podstawą do wystawienia „aktu zgonu” w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok.
 3. Następnie zawiadamiamy wybrany zakład pogrzebowy, aby ciało zostało zabrane do chłodni.
  Osoba zmarła może zostać zabrana z oddziału do chłodni nie wcześniej niż po upływie 2 godzin od zgonu.
  W przypadku nie wskazania Zakładu Pogrzebowego, który odbierze osobę zmarłą , zwłoki zostaną przetransportowane do prosektorium/chłodni szpitalnej lub w przypadku jej braku do chłodni firmy pogrzebowej, która posiada stosowną umowę ze szpitalem.
 4. Po tych czynnościach należy udać się do szpitala odebrać kartę zgonu oraz rzeczy osobiste osoby zmarłej.
 5. W tym momencie należy wybrać zakład pogrzebowy, który zorganizuje ceremonię pogrzebową.
  Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się przewiezieniem ciała zmarłego do chłodni.
 6. Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
  • Kartę zgonu, wystawiona prze lekarza
  • Dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka
  • W przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą należy dostarczyć legitymację Emeryta/Rencisty lub jeden z trzech ostatnich odcinków emerytury/renty
  • W przypadku gdy osoba zmarła pracowała należy dostarczyć zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
  • NIP osoby zmarłej

  Od tej pory, jeżeli wybralibyście Państwo naszą Firmę do zorganizowania pogrzebu, pozostałymi formalnościami zajmiemy się my.

 7. W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak:
  • data pogrzebu, kremacji,
  • wybór cmentarza i miejsca pochówku,
  • wybór trumny, urny,
  • określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego
Poznaj naszą ofertę

Usługi pogrzebowe

Czytaj więcej

Produkcja nagrobków

Czytaj więcej